Weersverwachting
Hoogeveen
Meer weer in Hoogeveen
 

Met dank aan:


Logo Gemeente Hoogeveen
logo Rabobank

Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen MTB Open 2017

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement van de FMJD van toepassing.

2. Er wordt in het MTB Open gespeeld volgens het Zwitsers systeem op rating, waarbij ieder acht ronden speelt in de periode van 14-19 augustus 2017.

3. Het speeltempo in het MTB Open bedraagt, volgens het Fischer-systeem, 80 minuten plus 1 minuut per zet.

4. De FMJD-rating per 1 juli 2017 is van toepassing.

5. Ten teken van het begin van de partij wordt de klok van de witspeler in alle gevallen in werking gesteld.

6. Indien een speler een half uur na aanvang van de partij nog niet aanwezig is, wordt de partij voor hem/haar verloren verklaard.

7. In het MTB Open is iedere speler verplicht tijdens de partij de zetten -zowel zijn/haar eigen zetten als de zetten van de tegenstander- zet voor zet te noteren op een notatiebiljet. De notatieplicht geldt gedurende de hele partij. Het notatiebiljet moet duidelijk zichtbaar op tafel liggen en voor de arbiter te allen tijde te raadplegen zijn.

8. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door iedere speler -voorzien van uitslag, ronde, (evt. eigen handtekening, handtekening van tegenstander) en met vermelding van de resterende speeltijden- direct na afloop van de partij aan de arbiter worden overhandigd.

9. In het MTB toernooi worden aan de winnaar twee punten toegekend. Bij remise krijgen beide spelers één punt. Aan de verliezer worden geen punten toegekend.

10. Een partij waarin remise wordt overeengekomen vóórdat wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard.

11. Elke deelnemer heeft het recht op een half uur pauze tussen de twee partijen op dezelfde dag.

12. Het afbreken van de partij is niet toegestaan.

13. De titel Kampioen(e) MTB Open Hoogeveen 2017 wordt toegekend aan de speler die het hoogste aantal punten behaalt. 

14. De eindstand van het MTB Open wordt bepaald op volgorde van het aantal behaalde wedstrijdpunten. Diegene die het hoogste aantal haalt, is de winnaar. Zijn er spelers gelijk geëindigd, dan gelden de bepalingen zoals aangegeven in het FMJD-reglement:

- Hoogste gemiddelde tegenstanderrating

- Hoogste eigen rating

15. Met nadruk wordt erop gewezen dat de aanwijzingen van de arbiter strikt moeten worden opgevolgd. Het hinderen of afleiden van de andere spelers kan bestraft worden en kan zelfs het verlies van de partij tot gevolg hebben. Bovendien worden alle spelers geacht zich professioneel en sportief op te stellen.

16. Als iemand recht heeft op meerdere prijzen volgens het hoofdklassement, het ratingklassement en het jeugdklassement dan krijgt hij alleen de hoogste prijs uitbetaald. De andere prijs komt toe aan de eerstvolgende in het klassement met uitzondering van de combinatieprijs en voor degene die met het grootste ratingverschil wint. De prijs is dan voor degene met de laagste rating.

17. De wedstrijdleiding berust bij de toernooiorganisatie.

Aansprakelijkheid
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten wegens ziekte of ongevallen die zich tijdens het toernooi in of rond de speelzaal voordoen, en ook voor het zoekraken of op andere wijze verloren gaan van meegebrachte goederen. Deelname is op eigen risico. 

Prijsuitreiking
Indien men een prijs heeft gewonnen en niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, dan vervalt de prijs.

Het Knooppunt, Jan Dekkerstraat 1b, 7902 JG Hoogeveen laatste wijziging: 21-08-2017