Topdamster Lisa Scholtens (19) pakt met behendig spel brons op het EK Vrouwen rapid


> Lees verder

Over de vereniging

De geschiedenis van HDC begint op woensdag 15 oktober 1947, toen op initiatief van de heren H. Sieders en J. Wijma een aantal personen bijeenkwam om te komen tot de oprichting van een damvereniging. De opzet van dat doel lukte en als naam werd gekozen de “Hoogeveensche Damclub” met als afkorting HDC. Het aantal personen dat zich opgaf als lid van de damclub was 11 personen, zodat er met een competitie gestart kon worden. De groei zat er gelijk in: na een jaar werd er gedamd in een tweetal klassen en na enkele jaren zelfs in drie klassen. 

Momenteel telt HDC 50 leden, waarvan de helft in de onderlinge competitie speelt.

In 64 seizoenen heeft dit 16 verschillende kampioenen voortgebracht: J. Akse  (13x), M. Corba (11x), R. Boer (10x), Z. Palmans (5x), J. Koetse (4x), L. Hoven, W. Los en G. Bouwland, ieder 3x, F. Homans, H. van Meggelen, M. Stoutjesdijk en G. Bruins, ieder 2x en H. de Roo, M. Kwint, H. Thio en M. Palmans, ieder 1x.

Ook provinciaal werd er aan de weg getimmerd. Vele ereplaatsen zijn er behaald. Als team zijn er ook successen te melden. Halverwege de zeventiger jaren werd het tiental van HDC Drents kampioen.  In het begin van de 21e eeuw werd het achttal (in de jaren 80 zijn de tientallen op provinciaal niveau teruggebracht tot een achttal) twee seizoenen Drents kampioen.